inspiiiracja

13 tekstów – auto­rem jest in­spiiirac­ja.

`.. prze­cież wiesz ,że byłeś,jes­teś i będziesz dla mnie kimś .. bez względu na przeszłość ..` 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 marca 2012, 20:27

Dlacze­go tak jest ,że naj­cen­nniej­sze chwi­le tracą sens .. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 lipca 2011, 14:42

' Ile jeszcze trud­nych chwil , ile jeszcze w życiu piekła . Ile jeszcze trze­ba sił , aby prze­ciw­ności przet­rwać . ' 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2011, 21:23

`...a więc kocha­nie pot­raktuj to jak os­tatnie pożegnanie...` 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 kwietnia 2011, 21:16

`.. to ,że przep­ro­sisz nie znaczy ,że spra­wa załat­wiona jeśli dziew­czy­na przez twe słowa jest zra­niona ..` 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 marca 2011, 17:12

` ... to coś więcej niż prze­lot­ne spoj­rze­nie , uk­radko­wy uśmiech i szyb­sze bi­cie ser­ca.. zro­zum to miłość .. ` 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 marca 2011, 16:30

` Nig­dy nie mów nig­dy , bo życie by­wa różne ..` 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2011, 21:13

... może w końcu się od­ważę .. i po­wiem to co ser­ce każe .. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 marca 2011, 14:01

To ja się sta­ram , przep­raszam żeby coś wyszło , Ty od­syłasz mnie do do­mu mówiąc ,że nasze uczu­cie prysło ` 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2011, 23:43

` Pa­miętaj fakt to fakt, a bred­nia to brednia.
Jed­na jest rac­ja, tak jak miłość jest jed­na . !
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2011, 16:33

inspiiiracja

` Hmmm... co tu napisać ... A więc pozytywna nastolatka która ciągle szuka czegoś co nazywa się szczęściem ;))

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inspiiiracja

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność